Alioth Foundation

Tworzymy bezpieczną
Polskę jutra

Kontakt dla mediów
Biuro Prasowe

+48 22 247 83 69
media@aliothgroup.pl

Domena i cele fundacji

Celem Alioth Foundation jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa oraz wspieranie procesu budowy kultury strategicznej w Polsce. Działamy na rzecz popularyzowania myśli strategicznej.

Wierzymy, że świadome, dobrze poinformowane społeczeństwo jest lepiej przystosowane do funkcjonowania w warunkach nowoczesnych konfliktów.

Zależy nam na budowaniu odpowiedzialnego polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Dobrze poinformowane społeczeństwo jest lepiej przygotowane do konfliktów hybrydowych.

Czy wiesz jakie znaczenie w nowoczesnym konflikcie zbrojnym ma efektywnie skonstruowany łańcuch dostaw?

Nasza ostatnia publikacja

Wydatki na obronność jako motor innowacji

Zapraszamy do współpracy

Studentów

Stawiamy na młodych. Chętnie nawiążemy współpracę z kołami naukowymi o zbieżnym profilu działalności. Konferencja naukowa? Możemy objąć ją naszym patronatem i wspomóc jej organizację.

Media

Nasza działalność zmierza do budowania bezpiecznej Polski przyszłości. Członkowie zespołu ekspertów Alioth Foundation występują w ogólnopolskich mediach jako eksperci w zakresie sił powietrznych oraz obronności. Zapraszamy do współpracy pod adresem: media@aliothgroup.pl

Instytucje

Zapraszamy do współpracy Instytucje oraz instytucje pozarządowe do współpracy w pokrewnych obszarach tematycznych. Razem możemy zrobić więcej!

Biznes

Warto postawić na rozwiązania społecznie odpowiedzialne. Dołącz do nas, abyśmy mogli rozszerzyć działalność rzeczniczą w obszarze przemysłu obronnego.

Możesz wesprzeć naszą działalność

Działania Fundacji Alioth skupiają się na zwiększaniu świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obronności. Tworzymy publikacje, organizujemy wydarzenia oraz konkursy.

Możesz pomóc nam w promowaniu polskiej myśli zbrojeniowej, wspieraniu innowacji oraz współpracy technologicznej poprzez przekazanie darowizny na cele statutowe za pośrednictwem przelewu bankowego.

Numer naszego rachunku bankowego, na który można przekazywać darowizny:

Bank ING
PL07 1050 1025 1000 0090 8185 9218

Z dopiskiem: “Darowizna na działalność statutową”

Zespół Fundacji

Nasi eksperci to doświadczeni wojskowi, którzy po latach służby postanowili zaangażować się w pracę dla dobra społeczeństwa. Dzięki ich wiedzy i umiejętnościom możemy skutecznie działać na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju.

.