Wizja Fundacji Alioth

Ubiegłe lata pokazały, jak kruche i nietrwałe jest bezpieczeństwo w Europie. Z tego względu, zdecydowaliśmy się na dalszy rozwój społecznej działalności grupy Alioth, jednak w nieco zmienionej formie. Dotychczas eksperci oraz pracownicy spółek funkcjonujących w ramach grupy Alioth chętnie dzielili się swoją wiedzą oraz bogatym doświadczeniem w zakresie obronności, logistyki oraz bezpieczeństwa narodowego, udzielając wywiadów oraz współtworząc rozbudowane publikacje. Grupa Alioth to polski kapitał, który doskonale rozumie, jak ważnym jest, aby społeczeństwo było świadome znaczenia rozwiniętego przemysłu obronnego. Działania Fundacji Alioth będą skupiać się m.in. na zwiększaniu świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obronności. Tragedia wojny na Ukrainie każe nam spojrzeć na nasze własne podwórko. Będziemy zajmować się promowaniem polskiej myśli zbrojeniowej, wspieraniem innowacji oraz współpracy technologicznej. Nie zabraknie również naszego głosu w dyskursie strategicznym. Razem, twórzmy bezpieczną Polskę jutra.

Domena i cele fundacji

Rozwinięta infrastruktura

Bezpieczna i innowacyjna Polska

Bardziej świadome społeczeństwo

Zapraszamy do współpracy

Studentów

Stawiamy na młodych. Chętnie nawiążemy współpracę z kołami naukowymi o zbieżnym profilu działalności. Konferencja naukowa? Możemy objąć ją naszym patronatem i wspomóc jej organizację.

Media

Nasza działalność zmierza do budowania bezpiecznej Polski przyszłości. Członkowie zespołu ekspertów Alioth Foundation występują w ogólnopolskich mediach jako eksperci w zakresie sił powietrznych oraz obronności. Zapraszamy do współpracy pod adresem: media@aliothgroup.pl

Instytucje

Zapraszamy do współpracy Instytucje oraz instytucje pozarządowe do współpracy w pokrewnych obszarach tematycznych. Razem możemy zrobić więcej!

Biznes

Warto postawić na rozwiązania społecznie odpowiedzialne. Dołącz do nas, abyśmy mogli rozszerzyć działalność rzeczniczą w obszarze przemysłu obronnego.

Możesz wesprzeć naszą działalność

Działania Fundacji Alioth skupiają się na zwiększaniu świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obronności. Tworzymy publikacje, organizujemy wydarzenia oraz konkursy.

Możesz pomóc nam w promowaniu polskiej myśli zbrojeniowej, wspieraniu innowacji oraz współpracy technologicznej poprzez przekazanie darowizny na cele statutowe za pośrednictwem przelewu bankowego.

Numer naszego rachunku bankowego, na który można przekazywać darowizny:

Bank ING
PL07 1050 1025 1000 0090 8185 9218

Z dopiskiem: “Darowizna na działalność statutową”

Zespół Fundacji

Nasi eksperci to doświadczeni wojskowi, którzy po latach służby postanowili zaangażować się w pracę dla dobra społeczeństwa. Dzięki ich wiedzy i umiejętnościom możemy skutecznie działać na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju.

.