Fundacja Alioth będzie operatorem Funduszu Rozwoju Inicjatyw Społecznych Grupy Alioth, utworzonego dzięki szczodrości podmiotów tworzących Grupę Alioth. Spółki, prowadzące na co dzień działalność biznesową przekażą łącznie ponad 100 tysięcy złotych na wsparcie działalności społecznej w pierwszym roku funkcjonowania Funduszu. Nabór wniosków ruszy 1 maja!

Nasze działania kierujemy do osób prawnych, takich jak stowarzyszenia i fundacje, które poszukują wsparcia w realizacji działań społecznych (część społeczna), ale też osób fizycznych, które ze względu na niesprzyjające okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (część charytatywna).

Nabór wniosków o otrzymanie dofinansowania z Funduszu będzie miał charakter ciągły. Wnioskowanie o wsparcie będzie proste – formalności będzie można załatwić online.

Misją Grupy Alioth jest wykraczanie poza oczekiwania. Tworząc Fundusz, staramy się przekazać społeczeństwu więcej niż od niego otrzymaliśmy.

Szczegółowe informacje na temat Funduszu wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz pozostałymi niezbędnymi dokumentami opublikujemy już wkrótce.

– Naszym celem jest wsparcie budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie inicjatyw służących wzmocnieniu bezpieczeństwa i obronności, ale nie tylko. Fundusz, dzięki darowiznom podmiotów z Grupy Alioth będzie mógł pomagać osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom z niepełnosprawnościami. Chcemy pomagać rozwijać skrzydła. Wierzymy, że miarą rozwoju jest to, w jaki sposób społeczeństwo traktuje swoje najbardziej wrażliwe jednostki. Nasze działania wpisane są w wizję budowania biznesu odpowiedzialnego społecznie – powiedział Prezes Fundacji, gen. dyw. rez. Włodzimierz Usarek.