Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Alioth Group. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. 1 Sierpnia 6A 02-134.
 2. Adres e-mail do komunikacji jest następujący: admin@aliothgroup.pl
 3. Stronę www.alioth.group w Polityce prywatności będziemy nazywali „Serwisem”. Osobę odwiedzającą Serwis będziemy nazywali „Użytkownikiem”, zaś urządzenie końcowe, z którego łączy się Użytkownik z Serwisem, takie jak laptop, tablet czy telefon, będziemy nazywali „Urządzeniem”.
 4. W związku z korzystaniem z Serwisu możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika , a także i inne informacje nieumożliwiające identyfikacje Użytkownika, zawarte np. w plikach cookies.
 5. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami Polityki prywatności w czasie pierwszej wizyty w Serwisie, pozwala przyspieszyć działanie Serwisu dzięki plikom cookies przy kolejnej wizycie Użytkownika w Serwisie.

Zbieranie danych osobowych

Rodzaje danych osobowych które mogą być widoczne, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o Urządzeniu, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny Użytkownika;
 2. informacje o korzystaniu z Serwisu, w tym źródło wejścia, czas trwania wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w Serwisie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, numer telefonu które Użytkownik podaje poprzez formularz kontaktowy w Serwisie;
 4. wszelkie inne dane osobowe, które prześle Użytkownik.

Zanim Użytkownik ujawni dane osobowe osoby trzeciej, musi uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Serwisu.

Korzystanie z danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem Serwisu będą wykorzystywane do celów określonych w Polityce prywatności. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową;
 2. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 3. umożliwienia komunikacji;
 4. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 5. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w Polityce prywatności.

Międzynarodowe transfery danych

Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z Polityką prywatności

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych Użytkownika.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Nowelizacje

Polityka prywatności jest aktualizowana poprzez zamieszczenie w Serwisie nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że zrozumiałe są wszelkie zasady.

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z kontaktem z Administratorem.

Ciasteczka (Cookies)

Serwis korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych ciasteczek na naszej stronie.

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
 2. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik, odwiedza Serwis.
 3. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
   przeglądania”.
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.