Realizacja zadania publicznego: „Bezpieczna Polska jutra – rozwój działań misyjnych Alioth Foundation”