Nasze publikacje

Implementacja F-16 w Polskich Siłach Powietrznych

Autorzy raportu postawili sobie za cel przeprowadzenie szczegółowej analizy polskiego programu F-16, maszyny, która jest obecnie koniem roboczym Sił Powietrznych. Raport omawia sukcesy, wyzwania oraz porażki związane z wprowadzeniem wielozadaniowego samolotu bojowego oraz oferuje konkretne, merytoryczne rekomendacje, których implementacja mogłaby usprawnić proces wdrażania nowego sprzętu i uzbrojenia zarówno w obecnych, jak i przyszłych programach modernizacji technicznej Sił Zbrojnych.

Implementacja F-16 w Polskich Siłach Powietrznych.pdf

Wzmocnienie przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO

Publikacja przybliża tematykę przejścia z samolotów produkcji radzieckiej lub rosyjskiej na zachodnie myśliwce wielozadaniowe czwartej generacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Thomas-Durell Young wykorzystuje doświadczenia i wnioski płynące z tego procesu do identyfikacji rozwiązań w zakresie budowania zdolności instytucjonalnych oraz dostosowania polityk na szczeblu ministerialnym.

Wzmocnienie przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO.pdf

Polski przemysł obronny – diagnoza i perspektywy rozwoju

Przemysł obronny jest jednym z fundamentalnych ogniw bezpieczeństwa narodowego. Ma ogromne znaczenie dla obronności państwa, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa militarnego. To dobrze wyposażona armia może stać na straży niezawisłości i suwerenności państwa. Dbanie o stały rozwój rodzimego przemysłu obronnego jest kluczowe, jeśli państwo chce się liczyć na arenie międzynarodowej.

Polski przemysł obronny – diagnoza i perspektywy rozwoju.pdf