Ostatnia publikacja

Polski przemysł obronny – diagnoza i perspektywy rozwoju

Przemysł obronny jest jednym z fundamentalnych ogniw bezpieczeństwa narodowego. Ma ogromne znaczenie dla obronności państwa, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa militarnego. To dobrze wyposażona armia może stać na straży niezawisłości i suwerenności państwa. Dbanie o stały rozwój rodzimego przemysłu obronnego jest kluczowe, jeśli państwo chce się liczyć na arenie międzynarodowej.

Polski Przemysl Obronny.pdf