Konkurs Alioth na najlepsze prace dyplomowe

Motto Alioth Group to: „wykraczamy poza oczekiwania”. Traktujemy je bardzo poważnie – z tego względu w 2022 roku poszerzyliśmy naszą działalność biznesową o działania odpowiedzialne społecznie. Promujemy zwiększanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

.

Alioth Foundation corocznie odpowiada za organizację konkursu Alioth Group na najlepsze prace dyplomowe dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub przemysłu obronnego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz doktorskie obronione w przeciągu dwóch ostatnich lat. Termin zgłaszania prac upływa 15 listopada każdego roku. W ramach pierwszej edycji konkursu przyznaliśmy nagrody o łącznej wartości 15 000 złotych! Co roku, wydajemy również nagrodzone prace dyplomowe w formie publikacji.

Pierwsza edycja konkursu (2022/2023)

Do udziału w konkursie zostało dopuszczonych łącznie 37 prac zgłaszanych przez byłych studentów i doktorantów uczelni takich jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej i wielu innych.

Przewodniczący Komisji Konkursowej zdecydował o przyznaniu następujących nagród:

  • I miejsce (nagroda w wysokości 7000 zł) – dr Aneta Kołodziej za pracę doktorską pt. Przeciwdziałanie dezinformacji w zakresie kształtowania bezpieczeństwa narodowego RP, obronioną na Akademii Sztuki Wojennej w 2022 roku.
  • II miejsce (nagroda w wysokości 5000 zł) – Zuzanna Rybka za pracę magisterską pt. „Diagnoza i perspektywy rozwoju polskiego przemysłu obronnego”, obronioną na Wojskowej Akademii Technicznej w 2022 roku.
  • III miejsce (nagroda w wysokości 3000 zł) – Joanna Łozińska za pracę magisterską pt. „Bezzałogowe systemy powietrzne w systemie bezpieczeństwa portu lotniczego” obronioną na Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie w 2021 roku.
Informację o rozpoczęciu naboru prac w kolejnych edycjach konkursu pojawiać się będą w zakładce aktualności.