Konkurs Alioth na najlepsze prace dyplomowe

Motto Alioth Group to: „wykraczamy poza oczekiwania”. Traktujemy je bardzo poważnie – z tego względu w 2022 roku poszerzyliśmy naszą działalność biznesową o działania odpowiedzialne społecznie. Promujemy zwiększanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Informację o rozpoczęciu naboru prac w kolejnych edycjach konkursu pojawiać się będą w zakładce aktualności.

.

Alioth Foundation corocznie odpowiada za organizację konkursu Alioth Group na najlepsze prace dyplomowe dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub przemysłu obronnego. W ramach pierwszej edycji konkursu przyznaliśmy nagrody o łącznej wartości 15 000 złotych! Co roku, wydajemy również nagrodzone prace dyplomowe w formie publikacji. Kolejna edycja konkursu przyniosła trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz doktorskie obronione w przeciągu dwóch ostatnich lat. Termin zgłaszania prac upływa 15 listopada każdego roku.

Druga edycja konkursu (2023/2024)

Do udziału w konkursie zostały dopuszczone łącznie 62 prace zgłoszone przez studentów, alumnów i doktorantów uczelni takich jak: Uniwersytet Śląski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej i wielu innych.

Przewodniczący Komisji Konkursowej zdecydował o przyznaniu następujących nagród:

  • I miejsce (nagroda w wysokości 7000 zł) – praca magisterska Adriana Molendy (WAT) pt. Ocena możliwości zobrazowań satelitarnych pozyskanych w różnych zakresach spektralnych do analizy potencjału Floty Bałtyckiej z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania obrazu.
  • II miejsce (nagroda w wysokości 5000 zł) – praca magisterska Jarosława Bobera (WAT) pt. Geopolityczne aspiracje Rosji w świetle odbudowania imperialnego wpływu na politykę międzynarodową.
  • III miejsce (nagroda w wysokości 3000 zł) – praca magisterska Barbary Szustkiewicz (UŚ) pt. Zjawisko piractwa jako zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego w XXI wieku.
  • Wyróżnienie (nagroda w wysokości 1500 zł) – praca magisterska Barbary Szustkiewicz (UŚ) pt. Zjawisko piractwa jako zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego w XXI wieku.
  • Wyróżnienie (nagroda w wysokości 1500 zł) – praca licencjacka Magdaleny Winiewskiej (LAW) pt. Powszechna obrona powietrzna miasta Biała Podlaska.

Pierwsza edycja konkursu (2022/2023)

Do udziału w konkursie zostało dopuszczonych łącznie 37 prac zgłaszanych przez byłych studentów i doktorantów uczelni takich jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej i wielu innych.

Przewodniczący Komisji Konkursowej zdecydował o przyznaniu następujących nagród:

  • I miejsce (nagroda w wysokości 7000 zł) – dr Aneta Kołodziej za pracę doktorską pt. Przeciwdziałanie dezinformacji w zakresie kształtowania bezpieczeństwa narodowego RP, obronioną na Akademii Sztuki Wojennej w 2022 roku.
  • II miejsce (nagroda w wysokości 5000 zł) – Zuzanna Rybka za pracę magisterską pt. „Diagnoza i perspektywy rozwoju polskiego przemysłu obronnego”, obronioną na Wojskowej Akademii Technicznej w 2022 roku.
  • III miejsce (nagroda w wysokości 3000 zł) – Joanna Łozińska za pracę magisterską pt. „Bezzałogowe systemy powietrzne w systemie bezpieczeństwa portu lotniczego” obronioną na Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie w 2021 roku.