Współpraca Departamentu Obrony USA i Lockheed Martin przy modyfikacji F-16C/D Jastrząb jest świadectwem siły międzynarodowych sojuszy obronnych. Realizacja tego projektu w nadchodzących latach nie tylko podniesie możliwości Sił Powietrznych RP, ale także posłuży jako model dla przyszłych wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie globalnego bezpieczeństwa i obrony.

7 grudnia zostało zawarte bardzo istotne dla międzynarodowej współpracy w dziedzinie obronności porozumienie  pomiędzy Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) a firmą Lockheed Martin.  Głównym efektem tej współpracy ma być modyfikacja wyposażenia wielozadaniowego samolotu F-16C/D Jastrząb, będącego kluczowym komponentem Sił Powietrznych RP. Kontrakt o maksymalnej wartości 32,2 mln dolarów podkreśla zaangażowanie obu narodów we wzmacnianie zdolności polskiej obrony powietrznej[1]. Trzystronicowy dokument  opisuje kluczowe aspekty umowy, rzucając światło na jej konsekwencje, szczegóły finansowe i przewidywany wpływ na zaangażowane strony.

Grudniowy kontrakt  to strategiczne posunięcie Departamentu Obrony USA mające na celu wzmocnienie więzi obronnych z Polską. W momencie podpisania umowy Departament Obrony USA ułatwił uwolnienie pierwszej transzy środków w wysokości 4 mln dolarów[2]. Warto zauważyć, że wszystkie środki pochodziły z Polski, co podkreślało zaangażowanie kraju we wzmacnianie swoich zdolności wojskowych i wspieranie międzynarodowych sojuszy obronnych. Ramy finansowe kontraktu odzwierciedlają skomplikowany charakter partnerstwa w dziedzinie obronności i podkreślają wspólną odpowiedzialność pomiędzy współpracującymi narodami.

Realizacja  porozumienia jest zgodna z procedurą  Foreign Military Sales (FMS), mechanizmem ułatwiającym transfer artykułów, usług i szkoleń obronnych do krajów sojuszniczych. Wykorzystanie procedury FMS świadczy o dyplomatycznym i strategicznym znaczeniu nadawanym tej współpracy. Wybierając te ramy, zarówno USA, jak i Polska podkreślają transparentny charakter swoich transakcji w dziedzinie obronności.

Głównym ośrodkiem  prac nad modyfikacją będzie Fort Worth w Teksasie, co  świadczy o wiedzy specjalistycznej Lockheed Martin. Jednocześnie prace będą prowadzone na terenie Polski, choć konkretna lokalizacja nie jest jeszcze znana.   Kandydatami  mającymi największe szanse są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA w Bydgoszczy i bazy lotnicze obsługujące Jastrzębie. Wybór Fort Worth i polskiej lokalizacji na realizację tego projektu oznacza nie tylko podział pracy, ale także transfer wiedzy i umiejętności. Dzięki temu wspólnemu wysiłkowi polski przemysł obronny skorzysta z najnowszych technologi i wiedzy specjalistycznej posiadanych przez Lockheed Martin.

Modyfikacja F-16C/D Jastrząb niesie ze sobą daleko idące w przyszłość implikacje .  Samolot ten wzmocni zdolności Sił Powietrznych RP, zwiększając ich gotowość do walki i skuteczność działań w stale zmieniającym się globalnym krajobrazie bezpieczeństwa. Co więcej, porozumienie to cementuje więzi między Stanami Zjednoczonymi a Polską, stanowiąc przykład wspólnego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa obu narodów i wspieranie stabilności międzynarodowej.

 

Tekst powstał w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 r. „Bezpieczna Polska jutra – rozwój działań misyjnych Alioth Foundation”.

 

Wykaz źródeł:

Fot. Polish Air Force Lockheed Martin F-16C/D Jastrząb 4085 at Leeuwarden Air Force Base., FaceMePLS from The Hague, The Netherlands, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PAF_F16_Fighting_Falcon_%2827115482674%29.jpg [dostęp 28.12.2023r]

[1] Jastrzębie do modyfikacji – online,https://zbiam.pl/jastrzebie-do-modyfikacji/ [dostęp 21.12.2023r]

[2] Ibidem.