Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie się naszym konkursem na najlepsze prace dyplomowe dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub przemysłu obronnego.

Fundacja Alioth koncentruje się na się promowaniu polskiej myśli zbrojeniowej, wspieraniem innowacji oraz współpracy technologicznej. Celem zorganizowanego konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obronności. Nasza działalność zmierza do budowania bezpiecznej Polski przyszłości.

W chwili obecnej, członkowie komisji sprawdzili już ponad połowę prac. Przypominamy, że ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 5 stycznia 2023 roku, a dla autorów najlepszych prac ufundowane zostały następujące nagrody:

I nagroda w wysokości 7000 zł brutto

II nagroda w wysokości 5000 zł brutto

III nagroda w wysokości 3000 zł brutto

Życzymy powodzenia!