Pierwsza edycja konkursu Alioth Group na najlepsze prace dyplomowe za nami! 9 stycznia w biurze Fundacji w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Przyznane zostały trzy nagrody (za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca). W wydarzeniu wziął udział Prezes Zarządu Fundacji Alioth, gen. dyw. rez. pil. dr inż. Włodzimierz Usarek.

Generał Usarek w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie edukowania młodych w obszarach takich jak obronność i bezpieczeństwo. Wskazał też, że to często ich świeże, nieszablonowe spojrzenie pozwala przełamywać utarte schematy. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła dr Aneta Kołodziej za pracę doktorską poświęconą przeciwdziałaniu dezinformacji. Nagroda za zajęcie drugiego miejsca powędrowała do Zuzanny Rybki za pracę magisterską poświęconą diagnozie i perspektywom polskiego przemysłu obronnego. Trzecie miejsce zajęła Joanna Łozińska (obecna zdalnie) za pracę magisterską pt. „Bezzałogowe systemy powietrzne w systemie bezpieczeństwa portu lotniczego”.

Zakończenie konkursu oznacza rozpoczęcie realizacji następnego etapu działań Fundacji Alioth – wydanie nagrodzonych prac, tak aby były one dostępne dla zainteresowanych odbiorców.

Naszą misją jest tworzenie bezpiecznej Polski jutra!