8 grudnia w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie miało miejsce doniosłe wydarzenie, będące kamieniem milowym w pracach nad modernizacją sprzętu lotnictwa morskiego.Oficjalny odbiór wielozadaniowych śmigłowców Leonardo AW101 zakupionych w celu wzmocnienia zdolności Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej miał uroczysty charakter. Przy tej okazji nie tylko zaprezentowano możliwości technologiczne tych śmigłowców, ale także podkreślono współpracę WSK PZL Świdnik S.A. z koncernem Leonardo, kluczowe partnerstwo zapoczątkowane umową podpisaną 26 kwietnia 2019 roku[1].

Umowa zawarta pomiędzy WSK PZL Świdnik S.A., spółką zależną koncernu Leonardo, a Inspektoratem Uzbrojenia, zaowocowała zakupem czterech śmigłowców AW101 dostosowanych do specyficznych wymagań jednostki lotnictwa morskiego. Śmigłowce zamówiono w konfiguracji ZOP[2] z modułem CSAR[3], choć szczegóły tej konfiguracji pozostają poufne[4], co podkreśla strategiczny charakter tego sprzętu.

Podróż prowadząca do ceremonii, która odbyła się 8 grudnia, rozpoczęła się lotem technicznym pierwszego śmigłowca AW101 w lipcu 2021 r. Stanowiło to kluczową fazę programu certyfikacji, w ramach którego rygorystycznie testowano możliwości śmigłowców przez łącznie 700 godzin ich przebywania w powietrzu. Szeroko zakrojony proces testowania wykazał, że helikoptery spełniają  rygorystyczne normy wymagane od uzbrojenia przewidzianego do użycia podczas  operacji morskich, potwierdzając ich niezawodność i skuteczność  podczas realizacji różnorodnych scenariuszy  morskich.

W ramach szerszej umowy offsetowej związanej z tym zamówieniem beneficjentami zostały Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. w Łodzi oraz Politechnika Gdańska. Ta strategiczna decyzja nie tylko wspiera krajowy przemysł obronny,  wspomaga również badania i rozwój w dziedzinie aeronautyki, wzmacniając zaangażowanie Polski w rozwój jej możliwości technologicznych[5].

Pojawienie się śmigłowców Leonardo AW101  to kluczowy moment w realizowanym obecnie programie modernizacji lotnictwa morskiego. Te najnowocześniejsze helikoptery oferują wszechstronny zestaw możliwości, łącząc cechy platformy wielozadaniowej ze specjalistycznymi konfiguracjami dostosowanymi do unikalnych potrzeb Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Konfiguracja ZOP w połączeniu z poufnym modułem CSAR pozycjonuje te  śmigłowce jako potężną siłę w operacjach morskich, zdolną do precyzyjnego i efektywnego wykonywania  wielu różnych misji.

Patrząc w przyszłość, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest gotowa wykorzystać zaawansowane możliwości śmigłowców AW101 w celu zwiększenia bezpieczeństwa na morzu i skutecznego reagowania na zmieniające się zagrożenia. Dołączenie  tych helikopterów  do floty operacyjnej, przyczyni się  do zwiększania gotowości obronnej kraju, podkreślając zaangażowanie Polski w utrzymanie zaawansowanych technologicznie i zdolnych do działań bojowych sił lotnictwa morskiego. Ceremonia zorganizowana 8 grudnia stanowi świadectwo udanej współpracy przemysłu  z wojskiem i symbolizuje krok naprzód w dążeniu narodu do uzyskania najnowocześniejszych zdolności obronnych.

 

Tekst powstał w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 r. „Bezpieczna Polska jutra – rozwój działań misyjnych Alioth Foundation”.

 

Wykaz źródeł:

Fot. Agencja Uzbrojenia, https://www.special-ops.pl/artykul/z-ostatniej-chwili/110716,pierwszy-smiglowiec-aw101-jest-juz-w-polsce [dostęp 27.12.2023r]

[1] Pierwsze AW101 dostarczone do Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej – online,https://zbiam.pl/pierwsze-aw101-dostarczone-do-brygady-lotnictwa-marynarki-wojennej/ [dostęp 20.12.2023r]

[2] ZOP – maszyny zbudowane w konfiguracji ZOP, co oznacza, że ich głównym przeznaczeniem i zadaniem są misje Zwalczania Okrętów Podwodnych

[3] moduł CSAR –  Combat Search and Rescue, co oznacza, że będą także zdolne do wykonywania misji poszukiwawczo-ratunkowych w warunkach wojennych

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.