13 grudnia 2023 roku gościem specjalnym w Zespole Szkół Ekonomiczno–Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku był płk rez. Piotr Gąstał – były dowódca jednostki wojskowej GROM oraz ekspert Alioth Foundation. Głównym punktem jego wizyty był wykład na temat funkcjonowania sił specjalnych podczas misji poza granicami kraju, którego wysłuchali uczniowie.

Wykładowca mówił również o specyfice działania „Cichociemnych” oraz historii polskich żołnierzy szkolonych w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, którym powierzono realizację zadań specjalnych. Płk rez. Piotr Gąstał przedstawił również własne doświadczenia związane ze służbą w GROM.

„(…) dlaczego „Cichociemni”? Wiem, że tutaj w szkole bardzo mocne są tradycje Armii Krajowej (…), a „Cichociemni” byli nikim innym jak spadochroniarzami Armii Krajowej, bo dokładnie po skoku, albo przed skokiem, byli zaprzysiężeni na „Rotę”, czyli przysięgę AK, i skok, który oddali powodował, że automatycznie stawali się żołnierzami Armii Krajowej”, opowiadał w pierwszej części wykładu płk rez. Piotr Gąstał. „(…) jedyną drogą, którą można było dostać się do okupowanej Polski była droga powietrzna i trzeba było oddać skok ze spadochronem. Do tej służby na tamten czas zgłosiło się ponad 2000 ochotników, 600 z nich przeszło selekcję i szkolenie, a ostatecznie tylko 316 ruszyło do Polski”.

Wykład został odebrany przez młodzież z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem. Szczególnie ożywione reakcje można było zaobserwować podczas części odnoszącej się do udziału płk. rez. Piotra Gąstała w misjach stabilizacyjnych, rozpoznawczych, operacyjnych i bojowych. Podczas spotkania ekspert Alioth Foundation opowiedział także o wymogach, które należy spełnić, aby przejść wstępną selekcję i kolejne szkolenia, aby wstąpić do służby w jednostce specjalnej GROM. Podkreślił, że niezwykle ważne są dwa aspekty; sprawność fizyczna oraz psychika, ponieważ obie te płaszczyzny są konieczne do podjęcia wyzwań związanych z realizacją zadań specjalnych. Równie istotna jest umiejętność pracy w zespole i całkowite oddanie służbie.

„(…) na przełomie lat ’80. i ’90. okazało się, że Polska nie ma żadnej jednostki kontrterrorystycznej, która mogłaby skutecznie walczyć z terrorystami, czy też uwalniać zakładników”, relacjonował płk rez. Piotr Gąstał w drugiej części swojego wystąpienia. „(…) jak prowadzimy rekrutację? Kiedyś jeździliśmy po jednostkach wyszukując najlepszych, w tej chwili można się zgłosić do jednostki. Najpierw trzeba przejść selekcję wstępną (…), po niej są testy sprawnościowe, testy psychologiczne (…). Po niej następuje selekcja właściwa, odsyłają nas w Bieszczady i tam szkolą. To są wielogodzinne wyczerpujące marsze według map. Około 10% zalicza ten etap, a na koniec jest jeszcze kilkadziesiąt kilometrów nocnego marszu (…). Po przejściu przez selekcję idziecie na roczne szkolenie, jesteście odizolowani od normalnego życia”.

Płk rez. Piotr Gąstał starał się przekonać słuchaczy do dbania o własną kondycję fizyczną, dążenie do nieustannego poszerzania wiedzy oraz nauki języków obcych.

 

Fot.: zdjęcia własne wykonane przez Zespół Alioth Foundation.

Tekst powstał w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 r. „Bezpieczna Polska jutra – rozwój działań misyjnych Alioth Foundation”.