Dokonując przełomowego posunięcia, Unia Europejska oficjalnie uznała projekt COURAGEOUS za filar swojej strategii ochrony przed wrogimi bezzałogowymi systemami powietrznymi (UAS). Ta wizjonerska inicjatywa, przy aktywnym udziale Wojskowej Akademii Technicznej, ma zrewolucjonizować krajobraz technologii przeciwdronowej.
Decyzja Unii Europejskiej podkreśla kluczową rolę, jaką projekt COURAGEOUS odgrywa w ochronie kontynentu przed potencjalnymi zagrożeniami  jego bezpieczeństwa stwarzanymi przez nielegalne bezzałogowe statki powietrzne[1].

Na czele tego pionierskiego projektu stoi Wojskowa Akademia Techniczna, prestiżowa instytucja znana z zaangażowania w najnowocześniejsze badania i innowacje. Współpraca Unii Europejskiej z Wojskową Akademią Techniczną oznacza wspólne wysiłki na rzecz sprostania pojawiającym się wyzwaniom, jakie stwarza rozprzestrzenianie się bezzałogowych systemów powietrznych w różnych sektorach, w tym w obronności, bezpieczeństwie publicznym i ochronie infrastruktury krytycznej[2].

Bezcenna dla pomyślnej realizacji projektu COURAGEOUS  jest wiedza naukowców z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Badacze ci przodują w opracowywaniu i wdrażaniu zaawansowanych technologii służących do wykrywania, śledzenia i neutralizowania niechętnych do współpracy systemów bezzałogowych statków powietrznych. Innowacyjne podejście kadry naukowej Instytutu daje nadzieję na wyznaczenie nowych standardów w technologii zwalczania dronów, oferując niezrównaną ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.

Wykorzystując swoją głęboką wiedzę na temat zasad optoelektroniki, naukowcy z Instytutu Optoelektroniki  pracują nad kompleksowymi ramami wyboru najlepszych w swojej klasie rozwiązań,  które uwzględnią takie czynniki, jak zasięg wykrywania, dokładność, czas reakcji i możliwość dostosowania do różnych środowisk, zapewniając zgodność technologii przeciwdronowych zalecanych w ramach projektu COURAGEOUS z konkretnymi potrzebami Unii Europejskiej[3].

Uznanie przez Unię Europejską projektu COURAGEOUS za kamień węgielny swojej polityki ochrony przed wrogimi dronami wskazuje na niezmienne pozostawanie UE w awangardzie postępu technologicznego. W miarę ewolucji systemów bezzałogowych statków powietrznych zmieniają się także środki zaradcze mające na celu ograniczenie potencjalnych zagrożeń. Współpraca Unii Europejskiej z Wojskową Akademią Techniczną symbolizuje wspólne zaangażowanie na rzecz wspierania innowacyjności i wzmacniania infrastruktury bezpieczeństwa kontynentu.

Podsumowując, projekt COURAGEOUS, którego organizatorem i koordynatorem jest Wojskowa Akademia Techniczna, stanowi znaczący krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony europejskiej przestrzeni powietrznej. Uznanie przez Unię Europejską stanowi świadectwo wagi tej inicjatywy w szerszym kontekście obrony przed wrogimi systemami bezzałogowych statków powietrznych. W miarę jak Instytut Optoelektroniki ujawnia swoje spostrzeżenia na temat optymalnego doboru technologii przeciwdronowej, wpływ projektu COURAGEOUS będzie miał oddźwięk nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w skali globalnej, wyznaczając standardy dla przyszłego postępu w tej dziedzinie ochrony systemów bezzałogowych statków powietrznych.

 

Tekst powstał w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 r. „Bezpieczna Polska jutra – rozwój działań misyjnych Alioth Foundation”.

 

Wykaz źródeł:

Fot. Dron w locie (fot. courageous-isf.eu),  https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/wat-chronimy-ue-przed-nieprzyjaznymi-dronami [dostęp 20.12.2023r]

[1] Naukowcy z WAT ochronią UE przed drogami – online, https://zbiam.pl/naukowcy-z-wat-ochronia-ue-przed-dronami/ [dostęp: 18.12.2023r]

[2] WAT: chronimy UE przed nieprzyjaznymi dronami – online, https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/wat-chronimy-ue-przed-nieprzyjaznymi-dronami [dostęp 19.12.2023r]

[3] Ibidem.