W wyniku operacji przeprowadzonej w weekend z 12-ego na 13-ego listopada, dwa samoloty transportowe C-130 Hercules wylądowały na warszawskim lotnisku z 18 obywatelami Polski, którzy zostali ewakuowani z obszaru konfliktu[1]. Przekroczyli oni granicę w Rafah, bramie między Strefą Gazy a Egiptem, a następnie zostali przewiezieni drogą lotniczą w bezpieczne miejsce. Ta ewakuacja to część Operacji Neon-E – krytycznej misji, która podkreśla zaangażowanie polskiego wojska w zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom w czasach kryzysu.

Ewakuacja rozpoczęła się, gdy grupa 18 Polaków znalazła się w objętej konfliktem Strefie Gazy. W obliczu zagrożenia życia polskich obywateli, rząd RP szybko podjął decyzję o rozpoczęciu operacji  Neon-E, mającej na celu ich bezpieczny i jak najszybszy powrót do domu.

Przekroczenie granicy w Rafah[2] wiązało się z szeregiem wyzwań, ale dzięki skoordynowanym wysiłkom korzystając z kanałów dyplomatycznych i personelu wojskowego cała grupa bezpiecznie przetrwała ten krytyczne chwile.

W Egipcie na ewakuowanych Polaków czekały dwa samoloty transportowe C-130 Hercules oczekujących na ich przybycie. To samoloty wręcz idealnie nadające się do tego rodzaju misji[3] ze względu na[4]:

  1. Wszechstronność: C-130 to samolot wielozadaniowy nadający się do wykorzystania podczas różnego rodzaju misji, w tym transportu żołnierzy, transportu powietrznego ładunków, ewakuacji medycznej i tankowania w powietrzu.
  2. Design: Ma charakterystyczną konstrukcję górnopłata, cztery silniki turbośmigłowe i tylną rampę załadunkową, która pozwala na szybki i łatwy załadunek i rozładunek ładunku i personelu.
  3. Osiągi: Hercules ma imponujące możliwości krótkiego startu i lądowania, dzięki czemu może operować z pozbawionych specjalistycznej infrastruktury lotnisk i w trudnych warunkach.
  4. Warianty: W ciągu wielu lat eksploatacji tego samolotu opracowano różne wersje i warianty C-130, aby sprostać specyficznym potrzebom różnych rodzajów naszych wojsk i armii krajów sojuszniczych. Należą do nich specjalistyczne wersje jednostek przeznaczonych do walki elektronicznej, poszukiwań i ratownictwa oraz misji bojowych.
  5. Zastosowanie globalne: C-130 jest używany przez liczne siły powietrzne na całym świecie jako podstawowy środek transportu podczas operacji wojskowych, misji humanitarnych i działań związanych z usuwaniem skutków katastrof.
  6. Ulepszenia: Samolot przeszedł kilka programów modernizacji w celu zwiększenia jego możliwości, przedłużenia żywotności oraz zastosowania zaawansowanej awioniki i technologii.

Operacja Neon-E jest doskonałym przykładem gotowości i szybkości reagowania polskiego wojska na wyzwania w czasach utrzymującej się niepewności i konfliktów na całym świecie prowadzenie takich działań ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych  obywateli za granicą. 

Choć pomyślna ewakuacja 18 Polaków jest powodem do świętowania, należy zdać sobie sprawę z wyzwań, jakie niosą ze sobą takie operacje. Nawigowanie w strefach konfliktu i koordynacja wysiłków międzynarodowych wymaga skrupulatnego planowania i realizacji strategicznej. 

Patrząc w przyszłość, Operacja Neon-E może służyć jako cenne doświadczenie edukacyjne. Ciągła ocena, udoskonalanie procedur i inwestycje w zaawansowane technologie jeszcze bardziej zwiększą zdolność wojska do przeprowadzania skutecznych ewakuacji. 

Bezpieczny powrót 18 Polaków dzięki skoordynowanym wysiłkom podjętym w ramach Operacji Neon-E z wykorzystaniem niezawodnych samolotów transportowych C-130 Hercules jest świadectwem zaangażowania i gotowości polskiego wojska do skutecznego wykonywania tego rodzaju zadań. 

 

Tekst powstał w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 r. „Bezpieczna Polska jutra – rozwój działań misyjnych Alioth Foundation”.

 

Wykaz źródeł:

Zdjęcie: Polnische C-130, Gornaj, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polish_C-130_Hercules.jpg [dostęp 21.11.2023r]

[1] Polacy ewakuowani ze Strefy Gazy są już w kraju – online https://polska-zbrojna.pl/home/videoshow/1414?t=Polacy-ewakuowani-ze-Strefy-Gazy-sa-juz-w-kraju [dostęp 15.11.2023r]

[2] Ewakuacja Polaków z Gazy: dwa samoloty polskich sił powietrznych wyruszyły z Egiptu do kraju – online, https://www.pap.pl/aktualnosci/ewakuacja-polakow-z-gazy-dwa-samoloty-polskich-sil-powietrznych-wyruszyly-z-egiptu-do [dostęp 16.11.2023 r]

[3] C-130 Hercules słynie ze swojej zdolności do wykonywania szerokiego zakresu misji. Od taktycznego transportu powietrznego i transportu ładunków po ewakuację medyczną i pomoc humanitarną – samoloty te odegrały kluczową rolę w operacjach wojskowych na całym świecie.

[4].   Te samoloty ratowały Polaków z Izraela. Co potrafi C-130 Hercules? – online https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/te-samoloty-ratowalu-polakow-z-izraela-co-potrafi-c-130-hercules/ntttbsf#slajd-4 [dostęp 17.11.2023r]