14 listopada 2022 roku pierwsze myśliwce wielozadaniowe F-16 US Air Force zostały przekazane do centrum serwisowego w Bydgoszczy. W uroczystości uczestniczył Ambasador USA w Polsce, Mark Brzezinski. Wizytę w zakładzie złożył również Prezes Rady Ministrów. Podczas przemówień zaproszonych gości i przedstawicieli władz spółek, wielokrotnie wspominano o znaczeniu centrum dla naszej gospodarki oraz bezpieczeństwa Polski.

Firma AAR Government Services Inc., wraz z lokalnymi podwykonawcami m.in. Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A. (WZL Nr 2 S.A.) oraz Alioth Maintenance Solutions Sp. z o.o. (AMS) będzie odpowiadać za przeprowadzenie głównych przeglądów i napraw samolotów F-16, eksploatowanych przez US Air Force w Europie oraz przedłużenie resursu płatowca w ramach Service Life Extension Program (SLEP). AMS jest odpowiedzialnym za zapewnienie wykwalifikowanej kadry obsługowej oraz logistyczne zabezpieczenie umowy m.in. w obszarze transportu i lokalnego wsparcia administracyjnego.

Jak stworzenie centrum, które według zawartej umowy ma funkcjonować przez pięć najbliższych lat (z możliwością przedłużenia do 2032 roku) wpłynie na bezpieczeństwo Polski i polską gospodarkę?

Przede wszystkim, to bezprecedensowe przedsięwzięcie jest dowodem dużego zaufania do polskiej kadry menadżerskiej i inżynierskiej. Służy tym samym wzmacnianiu relacji polsko-amerykańskich. Stany Zjednoczone pozostają naszym kluczowym sojusznikiem. Od początku wojny na Ukrainie, obecność wojsk NATO w Polsce wzrosła z 6,8 tys. do ponad 10 tys. Przeważającą większość z nich stanowią właśnie Amerykanie. Są oni gwarantem bezpieczeństwa Polski. Jednak nie budzi wątpliwości, że wzmocnienie bezpieczeństwa naszego kraju odbywa się nie tylko w wymiarze militarnym, ale również gospodarczym. Strategiczna decyzja o umieszczeniu centrum serwisowego w kraju na wschodniej flance Sojuszu jasno dowodzi determinacji Stanów Zjednoczonych, aby zachować znaczącą obecność w naszym regionie.

Samo centrum oraz jego infrastruktura może mieć również istotne znaczenie z punktu widzenia wsparcia Polskich Sił Powietrznych, które również mają na wyposażeniu samoloty F-16. W razie konfliktu zbrojnego, na terytorium Polski znajdować się będzie wykwalifikowana kadra oraz infrastruktura niezbędna do dokonywania serwisowania, napraw oraz przeglądów „Jastrzębi”. Zakłady w Bydgoszczy już od przeszło dekady przeprowadzają naprawy podwozia, hydrauliki, silników czy układów elektrycznych samolotów F-16. Od teraz, w ramach programu SLEP każda maszyna przejdzie gruntowny przegląd płatowca pozwalający na wydłużenie resursu z 8000 do 12000 godzin. Dzięki temu amerykańskie F-16 (Block 40-52) będą mogły być bezpiecznie eksploatowane przynajmniej do połowy bieżącego wieku.

Mając na uwadze zapowiedziane niedawno zakupy samolotów nowej generacji, zwiększanie możliwości polskiego przemysłu obronnego, kompetencji personelu oraz ogólnych możliwości biznesowych będzie miało istotne znaczenie (zwłaszcza w kontekście wycofywania z eksploatacji samolotów konstrukcji radzieckiej).

Wskazując za Rzeczpospolitą, służby prasowe WZL Nr 2 S.A. szacują, że rynek usług serwisowych dla maszyn F-16 może obejmować w najbliższych latach nawet ok. 1000 bojowych odrzutowców z krajów NATO. Ten model myśliwca jest użytkowany obecnie przez siły powietrzne 26 krajów. Już niedługo, dodatkowe samoloty pojawią się w krajach takich jak Rumunia (która zamówiła kilkadziesiąt używanych F-16) oraz Bułgaria czy Słowacja. Tym samym, istnieje duża szansa na to, że w Bydgoszczy serwisowane będą nie tylko samoloty będące na wyposażeniu US Air Force, ale też innych członków Sojuszu. Polska może stać się zatem „hubem” infrastrukturalnym i logistycznym na wschodniej flanki sojuszu w zakresie utrzymywania sprawności sił powietrznych. Pod względem ekonomicznym, centrum serwisowe w Polsce powoduje, że samoloty nie będą musiały być transportowane do Stanów w celu zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji, a będzie to możliwe „na miejscu”. Samoloty, które pozostają w Europie zwiększają gotowość bojową sił powietrznych NATO. Przeglądy i wymiany zużytych elementów tak zaawansowanych technologicznie samolotów, jakimi są F-16 to kosztowne procesy, które teraz będą wykonywane w Polsce. Jak wskazują przedstawiciele AAR Government Services Inc. uruchomienie centrum przełoży się również na utworzenie dodatkowych miejsc pracy w regionie oraz wzrost gospodarczy.

Udział AMS w wyżej wymienionym przedsięwzięciu to nie tylko powód do dumy, ale również nasz wkład w budowanie bezpiecznego jutra Polski.