10 listopada 2023 roku, żołnierze Żandarmerii Wojskowej dokonali zatrzymania 8 podchorążych kształcących się w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie pod zarzutem dokonania przestępstwa podczas egzaminu z języka angielskiego realizowanego zgodnie ze standardami STANAG 6001[1].

Nielegalne postępowanie egzaminowanych podchorążych polegało na zabronionym podczas egzaminu korzystaniu ze smartfonów, dzięki którym uzyskali dodatkową pomoc umożliwiającą wypełnienie arkuszy egzaminacyjnych STANAG 6001[2]. Osoby dysponujące urządzeniami podpowiadały poprawne odpowiedzi kolegom. W związku z tym, zarówno żołnierze posiadający smartfony jak i wszyscy podpowiadający, dopuścili się oszustwa jakie zostało zgłoszone Żandarmerii Wojskowej[3].

Zatrzymanym żołnierzom postawiono zarzuty usiłowania wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w świadectwie stwierdzającym osiągnięcie określonego poziomu znajomości języka angielskiego, jak również pomocnictwa do wyżej opisanym przestępstwie, polegającym na przekazywaniu informacji w trakcie egzaminu, umożliwiających egzaminowanym wypełnienie arkuszy odpowiedzi, czyli popełnienia przestępstw określonych w art. 18 § 3 kk w zw. z art. 272 kk oraz w art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 272 kk[4]. Żandarmeria Wojskowa jest zaangażowana w analizę materiałów dowodowych i nie wyklucza objęcia zarzutami większej grupy egzaminowanych żołnierzy[5].

Oficjalne oświadczenie w tej sprawie wydała Wojskowa Akademia Techniczna, publikując je w portalu X (dawniej Twitter). Władze uczelni stwierdziły, że potępiają zachowanie egzaminowanych podchorążych i nie będą akceptować przejawów oszustwa podczas egzaminu z języka angielskiego STANAG 6001, ponieważ jest to wbrew zasadom regulaminu studiów. Co więcej, postawę wojskowych uznano za niegodną studentów uczelni wyższych. Wojskowa Akademia Techniczna zadeklarowała, że będzie przeciwdziałać podobnym praktykom w przyszłości[6].

Standard STANAG 6001 to egzaminy ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej organizowane na podstawie wytycznych Porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 6001 – poziomy biegłości językowej”. Poszczególne wymagania dotyczące znajomości języka obcego ujęte zostały w formie kombinacji czterech cyfr, które odnoszą się do poszczególnych sprawności językowych w następującej kolejności: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. Cyfry określają poziom umiejętności językowych. Wyróżnia się pięć poziomów zaawansowania językowego[7]:

– poziom 1 – znajomość podstawowa;

– poziom 2 – znajomość średniozaawansowana (czynna w ograniczonym zakresie);

– poziom 3 – znajomość zaawansowana (profesjonalne minimum);

– poziom 4 – znajomość biegła (w pełni profesjonalna);

– poziom 5 – doskonała (poziom rodzimego użytkownika/bilingwalny).

Egzaminowanie z języka angielskiego na poziomie 3. i 4. oraz egzaminowanie eksternistyczne na poziomach 1–3 z innych języków prowadzi wyłącznie Centralna Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych MON w Łodzi.

 

Wykaz źródeł:

[1] M. Nycz, Skandal na WAT. Podchorążowie oszukiwali na egzaminie z angielskiego, online – https://www.rmf24.pl/regiony/warszawa/news-skandal-na-wat-podchorazowie-oszukiwali-na-egzaminie-z-angie,nId,7150652#crp_state=1 [dostęp: 16.11.2023].

[2] TVN Warszawa, Oszukiwali na egzaminie z angielskiego. Podchorążowie z WAT zatrzymani przez żandarmów, online – https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-oszukiwali-na-egzaminie-z-angielskiego-podchorazowie-z-wat-zatrzymani-przez-zandarmow-7440398 [dostęp: 16.11.2023].

[3] Strona oficjalna Wojsko Polskie, Komunikat Żandarmerii Wojskowej, online – https://www.wojsko-polskie.pl/kgzw/articles/aktualnosci-w/5-komunikat-zandarmerii-wojskowej/ [dostęp: 16.11.2023].

[4] Ibidem.

[5] E. Korsak, Studenci WAT w rękach żandarmów,  online – https://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/40695?t=Studenci-WAT-w-rekach-zandarmow [dostęp: 16.11.2023].

[6] Oficjalny profil Wojskowej Akademii Technicznej w portalu X (dawniej Twitter), online – https://twitter.com/WAT_edu?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1724529818841047509%7Ctwgr%5E02157e780af84dd338d73b917b918fdce8da3547%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rmf24.pl%2Fregiony%2Fwarszawa%2Fnews-skandal-na-wat-podchorazowie-oszukiwali-na-egzaminie-z-angienId7150652 [dostęp: 16.11.2023].

[7] Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych, STANAG 6001, online – https://wsnjo.wp.mil.pl/pl/pages/stanag-6001-2020-05-04-1/ [dostęp: 16.11.2023].

Fot.: WATBIPredacka, Wojskowa Akademia Techniczna – budynek główny, online – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wojskowa_Akademia_Techniczna_główny_budynek_Rektorat.jpg [dostęp: 17.11.2023].

 

Tekst powstał w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 r. „Bezpieczna Polska jutra – rozwój działań misyjnych Alioth Foundation”.