Od 24 lutego Ukraina walczy o swoją wolność i niepodległość w obliczu rosyjskiej agresji. Na zlecenie Światowego Kongresu Ukraińców (Ukrainian World Congress – UWC), organizacji charytatywnej skupiającej przedstawicieli ukraińskiej diaspory, zrealizowaliśmy szereg dostaw z pomocą humanitarną do Ukrainy.

Dostarczone przez nas materiały zawierały m.in. środki ochrony osobistej, tak potrzebne biorącym udział w walce żołnierzom. Wsparcie obejmowało nie tylko transport, ale również wszystkie konieczne procedury związane z zezwoleniami eksportowymi i sprawami celnymi, we współpracy z organami administracji rządowej Polski i Ukrainy. To wielki zaszczyt dla naszej firmy, aby móc uczestniczyć w misjach humanitarnych w Ukrainie wspierając tym samym dążenia wolnościowe Narodu Ukraińskiego. Jesteśmy wdzięczni naszym przyjaciołom z UWC za zaufanie w tak trudnym czasie i liczymy na kolejne wyzwania w tym zakresie. Jesteśmy gotowi w dalszym ciągu realizować przyświecającą Alioth Group misję.

UWC jest powstałą w listopadzie 1967 w Nowym Jorku ukraińską organizacją emigracyjną koordynującą działalność wszystkich organizacji diaspory ukraińskiej na całym świecie. Współpracuje z organizacjami ukraińskimi ponad 30 krajów.