Program Przywództwa Taktycznego NATO (ang. Tactical Leadership Programme – TLP) odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zdolności operacyjnych państw członkowskich NATO, wspieraniu interoperacyjności i doskonaleniu umiejętności personelu wojskowego. Najnowsza edycja, TLP 23–4, która odbywała się od 13 listopada do 1 grudnia 2023 r. w siedzibie głównej bazy lotniczej Albacete w Hiszpanii1, stanowiła kolejny kamień milowy w dążeniu do doprowadzenia programu do stanu doskonałości. Koncentrując się przede wszystkim na nauczaniu akademickim i wykorzystaniu najnowocześniejszych symulatorów MACE (ang. Modern Air Combat Environment), a następnie na intensywnych kursach lotniczych, celem TLP 23–4 było podniesienie taktycznych umiejętności przywódczych uczestników tych zajęć2.

Pierwszy tydzień TLP 23–4 wypełniły sesje akademickie, zapewniające uczestnikom wszechstronne zrozumienie zasad, taktyk i strategii współczesnej walki powietrznej. Znani eksperci w tej dziedzinie prowadzili wykłady i warsztaty obejmujące obszerne spektrum tematów, od pojawiających się technologii po ewoluujące zagrożenia w globalnym krajobrazie bezpieczeństwa. Te podstawy teoretyczne przygotowują grunt pod praktyczne zastosowanie wiedzy w kolejnych tygodniach ćwiczeń.

Najważniejszym wydarzeniem fazy akademickiej była integracja symulatorów MACE3. Symulatory Modern Air Combat Environment posłużyły jako najnowocześniejsze narzędzie do realistycznych i dynamicznych scenariuszy szkoleniowych. Uczestnicy mieli okazję zanurzyć się w symulowanych sytuacjach bojowych, co pozwoliło na udoskonalenie umiejętności podejmowania decyzji, komunikacji i pracy zespołowej w środowisku wolnym od ryzyka. Symulatory MACE odegrały kluczową rolę w wypełnieniu luki między koncepcjami teoretycznymi a zastosowaniem w świecie rzeczywistym, zapewniając dobre przygotowanie uczestników na nadchodzące wyzwania4.

Kolejne dwa tygodnie TLP 23–4 poświęcone były praktycznemu szkoleniu w locie, podczas którego uczestnicy przełożyli swoją wiedzę teoretyczną i doświadczenie zyskane podczas ćwiczeń na symulatorach na umiejętności praktyczne. Baza lotnicza Albacete zapewniła idealne warunki do odbycia tych ćwiczeń szkoleniowych, oferując zróżnicowany teren i przestrzeń powietrzną do przetrenowania realistycznych scenariuszy misji. Piloci, oficerowie wywiadu i kontrolerzy ruchu lotniczego bezproblemowo współpracowali przy wykonywaniu złożonych misji, podkreślając znaczenie wspólnych operacji i skutecznej komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych specjalności.

Kulminacją momentem TLP 23–4 była uroczystość z okazji ukończenia kursu przez 39 osób, co oznaczało zaliczenie przez szkolonych wszystkich punktów rygorystycznego programu z dobrym wynikiem. Absolwentami zostało 28 pilotów, 6 oficerów wywiadu i 5 kontrolerów ruchu lotniczego, co odzwierciedla ogromną rolę programu w szkolenie multidyscyplinarnych sił zdolnych stawić czoła współczesnym wyzwaniom bezpieczeństwa5.

Zasadniczą misją TLP jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania Sojuszniczych Sił Powietrznych poprzez rozwój umiejętności przywódczych, planowania misji, odpraw, taktycznych operacji powietrznych, umiejętności odpraw oraz inicjatyw koncepcyjnych i doktrynalnych6. Ponadto działalność ta obejmuje szereg następujących zadań: przygotowanie dowódców lotów sił NATO i sił sojuszniczych do pełnienia funkcji dowódców misji w celu kierowania pakietami uderzeń powietrznych sił koalicyjnych, instruowanie sojuszniczego personelu latającego i nielatającego we wszystkich kwestiach związanych z taktycznymi złożonymi operacjami powietrznymi, wprowadzanie nowych partnerów i sojuszników NATO do taktycznych operacji powietrznych NATO oraz zapewnienie agencjom NATO specjalistycznej wiedzy z zakresu lotnictwa taktycznego7.

Program Przywództwa Taktycznego NATO to samodzielna organizacja działająca w oparciu o protokół ustaleń (ang. Memorandum of Understanding MOU) między siłami powietrznymi Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zgodnie z zasadą podziału, państwa funkcjonujące w MOU zapewniają finansowanie, wsparcie i personel na potrzeby TLP, a także przestrzeń powietrzną, infrastrukturę i zasoby wsparcia dla kursów TLP8. W oparciu o ich wkład w Program Przywództwa Taktycznego NATO, kraje te są uprawnione do wysłania pewnej liczby studentów i uczestników na odpowiedni kurs i mają prawo wpływać na działania TLP. Inne kraje, takie jak Szwajcaria, Turcja czy Polska, na kursy TLP zostały zaproszone jako goście. Ze względu na lokalizację TLP w Hiszpanii, na jego czele stoi pułkownik hiszpańskich sił powietrznych (stopień NATO OF – 5), który jest odpowiedzialny za dwa oddziały i jednostkę wsparcia; te oddziały i jednostka wsparcia są kierowane przez podpułkowników lub ich odpowiedników (stopień NATO OF – 4). Szefowie Oddziałów Lotniczych i Akademickich są wybierani rotacyjnie, podczas gdy szefem Jednostki Wsparcia jest zawsze Hiszpan9.

Wykaz źródeł:

1 NATO Tactical Leadership Programme Course 2023–4, online – https://theaviationist.com/2023/12/06/tlp-2023-4/?utm_content=cmp-true [dostęp: 7.12.2023].

2 Ibidem.

3 What is the modern air combat environment (Mace)?, online – https://www.bssim.com/mace/ [dostęp: 8.12.2023].

4 Ibidem.

5 NATO Tactical Leadership Programme Course 2023–4, online – https://theaviationist.com/2023/12/06/tlp-2023-4/?utm_content=cmp-true [dostęp: 8.12.2023].

6 Tactical Leadership Programme, History of TLP, online – https://www.tlp-info.org/history-of-tlp-2/ [dostęp: 14.12.2023]

7 Ibidem.

8 Tactical Leadership Programme, Organisation of TLP, online – https://www.tlp-info.org/organisation-of-tlp/ [dostęp: 14.12.2023].

9 Ibidem.

Fot.: E. Kukutis, Allied Joint Force Command Brunssum, Latvian soldiers from the Baltic Battalion at San Gregorio training area, Spain on October 25, 2015 during NATO exercise Trident Juncture 15, online https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latvian_Soldiers,_San_Gregorio,_Spain,_NATO_Trident_Juncture_15_%2822711500755%29.jpg [dostęp: 23.12.2023].

Tekst powstał w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 r. „Bezpieczna Polska jutra – rozwój działań misyjnych Alioth Foundation”.