26 stycznia, w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego gen. Pszczoła wykonał swój ostatni lot w lotnictwie wojskowym i tym samym po 36 latach służby pożegnał się z mundurem. W powietrzu spędził ponad 2230 godzin. Był jednym z pierwszych polskich pilotów, którzy szkolili się z obsługi myśliwców F-16.

Zaraz po zakończeniu szkolenia oficer został zastępcą dowódcy 10. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Brał również czynny udział w przygotowaniu sił i środków do pełnienia dyżuru bojowego w systemie NATINADS (ang. Integrated Air and Missile Defence – Zintegrowany System Obrony Powietrznej NATO). Pierwszą gwiazdkę generalską otrzymał 1 marca 2018 roku będąc dowódcą 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. 1 sierpnia 2018 został zastępcą Inspektora Sił Powietrznych, awans na stanowisko Inspektora Sił Powietrznych miał miejsce niedługo potem, 19 października 2018. Drugą gwiazdkę generalską generał Pszczoła otrzymał w listopadzie 2019 roku. Jego służbę wiele razy doceniali przełożeni, czego dowodem są odznaczenia, m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Lotniczy Krzyż Zasługi, Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Srebrny Medal „Siły zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Wiedza i doświadczenie dowódców tak zasłużonych jak generał Pszczoła nie powinna rozmywać się wraz z zakończeniem przez nich służby. Dlatego, z prawdziwą przyjemnością informujemy, że z dniem 5 lutego 2023 roku generał Pszczoła dołączył do zespołu Fundacji Alioth. Naszą misją jest edukowanie kolejnych pokoleń i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Fundacja pracuje obecnie nad publikacją poświęconą wnioskom i rekomendacjom dla decydentów z procesu wdrażania systemu F-16 do Polskich Sił Zbrojnych. Doświadczenie gen. Pszczoły jest w tym zakresie bezcenne.

Zdjęcie główne pochodzi z pożegnalnego lotu gen. Pszczoły, który odbył się 26 stycznia.
Więcej informacji: https://www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/articles/aktualnosci-w/pozegnalny-lot-inspektora-sil-powietrznych/. Fot: DGRSZ

Panie Generale, witamy na pokładzie!