Francuskie Siły Zbrojne ujawniły plany nabycia nowego, zaawansowanego przeciwpancernego pocisku kierowanego (ATGM) o nazwie ACCP (Anti-char courte portée, pol. pocisk przeciwpancerny krótkiego zasięgu)[1]

Wydarzenie to, o którym poinformowano 26 listopada, wywołało szerokie zainteresowanie i spekulacje  na temat posunięć Francji chcącej utrzymać pozycję lidera w dziedzinie technologii wojskowej. System rakietowy ACCP może odegrać kluczową rolę w wysiłkach Armée de Terre mających na celu modernizację jej arsenału i zwiększenie zdolności przeciwstawiania się zagrożeniom powodowanym przez opancerzony sprzęt przeciwnika na współczesnym polu bitwy na współczesnym polu bitwy.

Chociaż szczegółowe informacje są ograniczone, wstępne raporty sugerują, że ppk ACCP stanowi krok naprzód pod względem zaawansowania technologicznego i możliwości operacyjnych. Oczekuje się, że ppk ACCP będzie wyposażony w zaawansowane systemy precyzyjnego namierzania i naprowadzania na cel oraz w najnowocześniejsze technologie,  umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom pojawiającym się na współczesnym polu walki. W systemie rakietowym zostaną prawdopodobnie  zastosowane najnowsze osiągnięcia technologii produkowania czujników,  w tym systemy naprowadzania na podczerwień i laser, aby zapewnić dokładność i skuteczność w walce przeciwko ciężko opancerzonym celom[2].

Decyzja o nabyciu PPK ACCP podkreśla zaangażowanie francuskich sił zbrojnych w utrzymanie skutecznego środka odstraszania przed zagrożeniami ze strony sprzętu opancerzonego. Ponieważ wojna pancerna stale ewoluuje, a przeciwnicy wykorzystują coraz bardziej wyrafinowaną technologię budowy czołgów, posiadanie wszechstronnych i zaawansowanych technologicznie zdolności przeciwpancernych ma kluczowe znaczenie. Znaczenie operacyjne ACCP polega na jego potencjale oferowania Armée de Terre solidniejszego i dającego się dostosować rozwiązania do przeciwdziałania zagrożeniom pancernym, przyczyniając się do ogólnych wysiłków na rzecz modernizacji sił zbrojnych[3].

Opracowanie i nabycie ppk ACCP może być polem do współpracy z międzynarodowymi partnerami i branżowymi ekspertami w dziedzinie obronności. Taka współpraca nie tylko wnosi różnorodną  wiedzę specjalistyczną, ale także stwarza perspektywy wzmacniania więzi dyplomatycznych i sprzyja interoperacyjności z siłami sojuszniczymi. Francuskie siły zbrojne od dawna angażują się we wspólne projekty, a inicjatywa ACCP może jeszcze bardziej wzmocnić pozycję Francji w globalnej wspólnocie obronnej.

Pozyskanie PPK ACCP stanowi kamień milowy w wysiłkach modernizacyjnych francuskich sił zbrojnych. Potencjał  systemu rakietowego i możliwości, które stwarza postęp technologiczny mogą zapewnić Francji pozycję lidera w walce przeciwpancernej, wpływając na krajobraz konfliktów pancernych w nadchodzących latach. Projekt ACCP jest przykładem zaangażowania Francji w utrzymanie się w czołówce innowacji wojskowych i dostosowywanie się do zmieniającego się charakteru wyzwań związanych z bezpieczeństwem na arenie międzynarodowej.

 

Tekst powstał w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 r. „Bezpieczna Polska jutra – rozwój działań misyjnych Alioth Foundation”.

 

Wykaz źródeł:

Fot. Francja zamierza pozyskać (a prawdopodobnie również samodzielnie opracować) nowy kierowany pocisk przeciwpancerny, lżejszy i tańszy od Akerona MP. Fot. Armée de terre https://zbiam.pl/armee-de-terre-planuja-wdrozenie-nowego-przeciwpancernego-pocisku-kierowanego/ [dostęp 11.12.2023r]

[1]Armée de terre planują wdrożenie nowego przeciwpancernego pocisku kierowanego – online, https://zbiam.pl/armee-de-terre-planuja-wdrozenie-nowego-przeciwpancernego-pocisku-kierowanego/ [dostęp 1.12.2023r]

[2]Ibidem.

[3]Francuzi zainteresowani lekkim PPK – online, https://www.altair.com.pl/news/view?news_id=41878 [dostęp 4.12.2023r]