W dowód niezachwianego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa i współpracy regionalnej Giżyckie Rosomaki, elitarna jednostka Polskich Sił Zbrojnych, wyruszyła razem z Brygadą Piechoty Armii Litewskiej „Gryf” i Batalionową Grupą Bojową NATO stacjonującą w Republice Litewskiej[1] na wspólną misję szkoleniową. To strategiczne partnerstwo nie tylko podkreśla znaczenie wspierania silnych sojuszy w ramach NATO, ale także wspólne zaangażowanie na rzecz utrzymania pokoju i stabilności w regionie bałtyckim.

Wspólnym programem szkolenia zostali objęci również żołnierze Batalionowej Grupy Bojowej NATO stacjonującej na Litwie. Uczestnicy szkolenia z różnych krajów członkowskich NATO, wnoszą do dyskusji różnorodną wiedzę specjalistyczną. Rosomaki skorzystały z okazji, aby trenować u boku pochodzących z różnych krajów partnerów, doskonaląc swoje umiejętności w dynamicznym i różnorodnym środowisku.

Pierwszym etapem szkolenia były działania taktyczne przeprowadzone pod kryptonimem „BEAR TRAP – 23”, które miały na celu przede wszystkim doskonalenie efektywności przemieszczania się żołnierzy w obrębie granic i poza nimi. Pododdziały Giżyckich Rosomaków skupiły się na doskonaleniu swoich umiejętności, szczególnie sztuki maszerowania kolumn wojskowych na długich dystansach. Jednym z ważniejszych zadań było przekroczenie granicy RP[2], stanowiące istotny krok w kierunku zwiększenia interoperacyjności uczestniczących w szkoleniu sił.

Ćwiczenia „BEAR TRAP – 23” były dla żołnierzy brygady doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką dróg i terenu na obszarze działań. Wiedza o ukształtowaniu terenu i adekwatnych do niego koniecznych działań ma kluczowe znaczenie dla efektów operacji wojskowych, a ta faza szkolenia pozwoliła żołnierzom zapoznać się z różnorodnymi środowiskami, zwiększając ich gotowość do wszelkich przyszłych wspólnych przedsięwzięć. 

Po pomyślnym pokonaniu wyzwań postawionych przez „BEAR TRAP – 23” Rosomaki płynnie przeszły do ​​kolejnej fazy współpracy międzynarodowej – rozpoczęcia niezmiernie ważnego ćwiczenia taktycznego „STRONG GRIFFIN – 23”, którego głównym celem było przywracanie zdolności bojowych i wykonywanie skomplikowanych manewrów wojskowych[3].

„STRONG GRIFF – 23” był najważniejszym zadaniem podczas wspólnych ćwiczeń Giżyckich Rosomaków Brygady Piechoty Armii Litewskiej „Gryf” i Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Miało ono na celu sprawdzenie zdolności koordynacji, wzajemnej komunikacji i efektywności działań połączonych sił[4]. Żołnierze przeprowadzili szereg manewrów i operacji strategicznych, doskonaląc swoją zdolność do skutecznego reagowania na różne wyzwania związane z potencjalnymi zagrożeniami.

Ćwiczenie nie tylko pozwoliło na pokaz umiejętności każdej z jednostek, ale także podkreśliło synergię osiągniętą dzięki wspólnemu szkoleniu. Rosomaki, wraz ze swoimi litewskimi i natowskimi odpowiednikami, zademonstrowały zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa regionalnego i zacieśnienia sojuszu w ramach NATO.

„STRONG GRIFF – 23” to świadectwo skutecznej współpracy międzynarodowej na rzecz budowania potężnego i zjednoczonego frontu przeciwko potencjalnym zagrożeniom.

Podsumowując, pomyślne ukończenie projektu „BEAR TRAP – 23” i późniejsze przedsięwzięcie „STRONG GRIFF – 23” podkreślają zaangażowanie Giżyckich Rosomaków i ich partnerów w rozwój solidnej i opartej na współpracy postawy obronnej. Te ćwiczenia taktyczne nie tylko wzmocniły zdolności wojskowe uczestniczących w nich sił, ale także umocniły więzi między narodami, zapewniając jednolity front w obliczu zmieniających się wyzwań związanych z bezpieczeństwem.

 

Tekst powstał w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 r. „Bezpieczna Polska jutra – rozwój działań misyjnych Alioth Foundation”.

 

Wykaz źródeł:

Fot. Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak w wersji do przewożenia PPK Spike – Rosomak-S, Ministerstwo Obrony Narodowej, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ROSOMAK-S_%28Wojsko_otrzyma_nowe_Rosomaki_i_tysi%C4%85ce_sztuk_amunicji_%29.jpg [dostęp 20.11.2023 r.]

[1] Giżyckie Rosomaki ruszyły na Litwę – online, https://defence24.pl/sily-zbrojne/gizyckie-rosomaki-ruszyly-na-litwe [dostęp 14.11.2023 r.]

[2]https://twitter.com/SztabGenWP/status/1721852158176362817?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1721852158176362817%7Ctwgr%5E5e4990f230d65b0fa8774625663389255f248692%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fportalobronny.se.pl%2Fpolityka-obronna%2Fabramsy-rosomaki-i-wozy-bojowe-bradley-polacy-cwicza-na-litwie-13-11-aa-CLyt-jPrB-JL73.html [dostęp 15.11.2023 r.]

[3] Abramsy, Rosomaki i wozy bojowe Bradley. Polacy ćwiczą na Litwie. – online https://portalobronny.se.pl/polityka-obronna/abramsy-rosomaki-i-wozy-bojowe-bradley-polacy-cwicza-na-litwie -13-11-aa-CLyt-jPrB-JL73.html [dostęp 15.11.2023 r.]

[4] Giżyckie Rosomaki ruszyły na Litwę – online, https://defence24.pl/sily-zbrojne/gizyckie-rosomaki-ruszyly-na-litwe [dostęp 14.11.2023 r.]