Działając na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu Konkursu Zarząd Alioth Foundation, po konsultacji z Kapitułą Konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej prac. Ocena merytoryczna prac (która miała zakończyć się 5 stycznia) zostaje wydłużona o miesiąc.

Wydłużenie terminu jest podyktowane absencją członków Kapituły w okresie świąteczno-noworocznym oraz dużą liczbą zgłoszeń.

Tym samym, ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 lutego 2024 roku.