Mamy przyjemność poinformować, że Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu zapoznała się i oceniła nadesłane zgłoszenia. Celem konkursu Alioth Group na najlepsze prace dyplomowe było promowanie zwiększania świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz wyróżnienie tych młodych osób, które w swojej pracy naukowej zdecydowały się związać z tym kluczowym w obecnych czasach zagadnieniem.

Do udziału w konkursie zostało dopuszczonych łącznie 37 prac zgłaszanych przez byłych studentów i doktorantów uczelni takich jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej i wielu innych.

Przewodniczący Komisji Konkursowej zdecydował o przyznaniu następujących nagród:

I miejsce (nagroda w wysokości 7000 zł) – dr Aneta Kołodziej za pracę doktorską pt. Przeciwdziałanie dezinformacji w zakresie kształtowania bezpieczeństwa narodowego RP, obronioną na Akademii Sztuki Wojennej w 2022 roku.

II miejsce (nagroda w wysokości 5000 zł) – Zuzanna Rybka za pracę magisterską pt. „Diagnoza i perspektywy rozwoju polskiego przemysłu obronnego”, obronioną na Wojskowej Akademii Technicznej w 2022 roku.

III miejsce (nagroda w wysokości 3000 zł) – Joanna Łozińska za pracę magisterską pt. „Bezzałogowe systemy powietrzne w systemie bezpieczeństwa portu lotniczego” obronioną na Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie w 2021 roku.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy do śledzenia działalności Fundacji Alioth. Kolejna edycja konkursu odbędzie się w przyszłym roku.

Misją Fundacji Alioth jest budowanie bezpiecznej Polski jutra. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom mieszkańcy Polski będą bardziej świadomi zagrożeń, pojawiających się zwłaszcza w kontekście agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.