Z nieskrywaną przyjemnością pragniemy ogłosić wyniki drugiej edycji konkursu Alioth Foundation na najlepsze prace dyplomowe z zakresu bezpieczeństwa, obronności oraz przemysłu obronnego. W tegorocznej edycji Konkursu, przedmiotem oceny były 62 prace, przesłane przez zgłaszających reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski.

Celem naszego konkursu jest promowanie zwiększania świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz wyróżnienie tych osób, które w swojej pracy naukowej zdecydowały się związać z tym kluczowym w obecnych czasach zagadnieniem.

Przewodniczący Kapituły Konkursu postanowił o przyznaniu następujących nagród:

  • I miejsce (nagroda w wysokości 7000 zł) – praca magisterska Adriana Molendy (WAT) pt. Ocena możliwości zobrazowań satelitarnych pozyskanych w różnych zakresach spektralnych do analizy potencjału Floty Bałtyckiej z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania obrazu
  • II miejsce (nagroda w wysokości 5000 zł) – praca magisterska Jarosława Bobera (WAT) pt. Geopolityczne aspiracje Rosji w świetle odbudowania imperialnego wpływu na politykę międzynarodową
  • III miejsce (nagroda w wysokości 3000 zł) – praca magisterska Barbary Szustkiewicz (UŚ) pt. Zjawisko piractwa jako zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego w XXI wieku

Ponadto, na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Konkursu, Przewodniczący Kapituły Konkursu, mając na uwadze szczególne znaczenie pracy dla bezpieczeństwa narodowego i obronności postanowił o przyznaniu następujących wyróżnień:

  • wyróżnienie w konkursie (nagroda w wysokości 1500 zł) – praca magisterska Patrycji Dobek (LAW) pt. Współczesne aspekty obrony powszechnej
  • wyróżnienie w konkursie (nagroda w wysokości 1500 zł) – praca licencjacka Magdaleny Winiewskiej (LAW) pt. Powszechna obrona powietrzna miasta Biała Podlaska

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz ufundowanie tegorocznych nagród było możliwe dzięki wsparciu spółek z Grupy Alioth.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy do śledzenia działalności Alioth Foundation. Naszą misją niezmiennie jest budowanie bezpiecznej Polski jutra a kolejna edycja konkursu odbędzie się w przyszłym roku.