Obecny rok pokazał, jak kruche i nietrwałe jest bezpieczeństwo w Europie. Z tego względu, zdecydowaliśmy się na dalszy rozwój społecznej działalności grupy Alioth, jednak w nieco zmienionej formie. Dotychczas eksperci oraz pracownicy spółek funkcjonujących w ramach grupy Alioth chętnie dzielili się swoją wiedzą oraz bogatym doświadczeniem w zakresie obronności, logistyki oraz bezpieczeństwa narodowego, udzielając wywiadów oraz współtworząc rozbudowane publikacje.

Grupa Alioth to polski kapitał, który doskonale rozumie, jak ważnym jest, aby społeczeństwo było świadome znaczenia rozwiniętego przemysłu obronnego. Dlatego, działania Fundacji Alioth będą skupiać się m.in. na zwiększaniu świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obronności.

Tragedia wojny na Ukrainie każe nam spojrzeć na nasze własne podwórko. Będziemy zajmować się promowaniem polskiej myśli zbrojeniowej, wspieraniem innowacji oraz współpracy technologicznej. Nie zabraknie również naszego głosu w dyskursie strategicznym. Więcej informacji na temat Fundacji oraz możliwych płaszczyzn współpracy pojawi się już wkrótce. Już teraz zachęcamy do kontaktu wszystkich tych, którym leży na sercu bezpieczna i innowacyjna Polska. Razem, twórzmy bezpieczną Polskę jutra.