Wojskowe Centrum Rekrutacyjne w Sandomierzu poinformowało we wtorek 14 listopada na platformie X (dawniej Twitter) o planach utworzenia Aerostatowego Batalionu Radiotechnicznego. Pierwszy posterunek ma zostać sformowany w lipcu 2026 roku[1] w miejscowości Czerwony Bór. 

Agencja Uzbrojenia przekazała informację o wysłaniu zapytania do Stanów Zjednoczonych w sprawie dostawy czterech aerostatów w ramach programu Barbara. Realizacja tego programu pozwoliłaby na zwiększenie zdolności rozpoznawczych bez konieczności użytkowania samolotów AWACS (ang. Airbone Warning and Control System) i innych maszyn powietrznych[2].

Wykorzystanie aerostatów, czyli balonów na uwięzi, do celów rozpoznania radiowego umożliwi  monitorowanie rozległych obszarów, co sprawi, że operujące na danym terenie jednostki wojskowe zyskają większą wiedzę o warunkach tam panujących. 

 Spodziewane efekty utworzenia Aerostatowego Batalionu Radiotechnicznego to :

  1. Rozszerzenie  zasięgu nadzoru[3]: pozycja aerostatu operującego wysoko w powietrzu pozwoli  na rozszerzenie  zasięgu nadzoru, umożliwiając batalionowi monitorowanie komunikacji i sygnałów elektronicznych na większych obszarach geograficznych. Zwiększenie  zasięgu prowadzonego przez ABR nadzoru  umożliwi wcześniejsze  wykrywanie potencjalnych zagrożeń i zapewni  dopływ kluczowych informacji  przydatnych   przy podejmowaniu strategicznych decyzji.
  2. Postęp technologiczny: batalion wykorzysta najnowocześniejszą technologię do przetwarzania sygnałów, analizy danych i przechwytywania komunikacji. Integracja zaawansowanych rozwiązań technologicznych  oznacza większą precyzję  i dokładność podczas gromadzenia i interpretowania informacji wywiadowczych.
  3. Utworzenie Aerostatowego Batalionu Radiotechnicznego to dowód na  szybkie i efektywne reagowanie Sił Zbrojnych RP  na zagrożenia i wyzwania. Zwiększając możliwości rozpoznania radiowego, batalion przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa narodowego na kilka sposobów:
  • Wczesne ostrzeganie i wykrywanie zagrożeń: Zwiększony dzięki użyciu aerostatu zasięg dozoru  umożliwi szybsze  wykrywanie zagrożeń i wcześniejsze ostrzeganie o nich, zapewniając Siłom Zbrojnym RP strategiczną przewagę w reagowaniu na działania przeciwnika.
  • Kontrwywiad i wojna elektroniczna: żołnierze batalionu będą się koncentrować  na rozpoznaniu radiowym, podejmując także działania o charakterze kontrwywiadowczym i biorąc udział w wojnie  elektronicznej, umożliwiając  identyfikację i łagodzenie efektów działań  wroga mających na celu zakłócanie  systemów komunikacji. Strategiczne podejmowanie decyzji: Dostęp do kompleksowych i aktualnych informacji wywiadowczych pozyskanych dzięki Aerostatowemu Batalionowi Radiotechnicznemu zapewni dowódcom wojskowym informacje potrzebne do skutecznego podejmowania decyzji strategicznych.

Podjęcie przez Wojskowe Centrum Rekrutacyjne decyzji o utworzeniu Aerostatowego Batalionu Radiotechnicznego  to inicjatywa o charakterze strategicznym w kontekście rozwoju i przyszłości Sił Zbrojnych RP.

 

Tekst powstał w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 r. „Bezpieczna Polska jutra – rozwój działań misyjnych Alioth Foundation”.

 

Wykaz źródeł:

Zdjęcie: Aerostat radar ship at Truman annex in July 1987. Photo by Raymond L. Blazevic. , Florida Keys–Public Libraries from Key West, Fla.,USA https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aerostat_radar_ship_%289585679088%29.jpg [dostęp 28.11.2023r]

[1] Powstanie batalion aerostatów – online, https://defence24.pl/sily-zbrojne/powstanie-batalion-aerostatow [dostęp 23.11.2023r]

[2] Ibidem.

[3] MON chce pozyskać aerostaty do monitorowania przestrzeni powietrznej. – online, https://portalmilitarny.pl/wiadomosci/mon-chce-pozyskac-aerostaty-do-monitorowania-przestrzeni-powietrznej/ [dostęp 24.11.2023r]