Najnowsza publikacja Alioth Foundation, pt. „Wydatki na obronność jako motor innowacji” przedstawia dogłębną analizę, jak strategiczne inwestycje w sektor obronny mogą przyczynić się do rozwoju innowacyjności i wzrostu gospodarczego. Raport pokazuje, że odpowiednie ukierunkowanie wydatków może nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo narodowe, ale także przynieść korzyści całej gospodarce. Premiera opracowania miała miejsca 23 maja 2024 r., podczas debaty pod tym samym tytułem, zorganizowanej  przez Dziennik Gazetę Prawną.

Jednym z kluczowych wniosków raportu jest potrzeba długofalowego myślenia o inwestycjach w obronność. Autorzy podkreślają, że wydatki w tym obszarze powinny być traktowane nie tylko jako koszt, ale przede wszystkim jako inwestycja. Inwestycja, która przy odpowiednim zarządzaniu, może przynieść liczne korzyści ekonomiczne, takie jak tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój technologii oraz zwiększenie potencjału eksportowego polskich firm.

Raport również zwraca uwagę na konieczność wspierania innowacji przez państwo. Tylko poprzez strategiczne wsparcie i współpracę z sektorem prywatnym, Polska może w pełni wykorzystać potencjał swojego przemysłu obronnego. Kluczowym elementem tej strategii jest również aktywne uczestnictwo w projektach paneuropejskich, które umożliwiają wymianę wiedzy i technologii oraz redukcję kosztów związanych z badaniami i rozwojem.

Debata, podczas której zaprezentowano raport, koncentrowała się wokół podobnej tematyki, a wnioski uczestników zbiegły się z tymi zaprezentowanymi w opracowaniu. Wśród prelegentów znaleźli się płk pil. Krystian Zięć (Alioth Foundation), Dionizy Smoleń (PwC) oraz dr hab. inż. Robert Głębocki (Politechnika Warszawska). Dyskusję prowadziła Dominika Pietrzyk, redaktor projektów specjalnych Infor PL. Rozmowie przysłuchiwała się również zgromadzona widownia.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem „Wydatki na obronność jako motor innowacji„.