W dniu 30 listopada 2023 roku zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do II edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez Alioth Foundation. Nadesłane zgłoszenia przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej Kapitule konkursowej.

W tegorocznej edycji do konkursu została zgłoszona rekordowa liczba 57 prac dyplomowych, w tym licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, z czego 53 z nich przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do dalszych etapów rozstrzygnięcia konkursu. Problematyka prac dotyczyła m. in. przemysłu zbrojeniowego, bezpieczeństwa militarnego, służb porządku publicznego, możliwości użycia bezzałogowych statków powietrznych, a także zagrożeń hybrydowych.

Nadesłane zgłoszenia pochodziły przede wszystkim od studentów i doktorantów, którzy ukończyli kształcenie w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sztuki Wojennej oraz Lotniczej Akademii Wojskowej. Nie zabrakło również prac obronionych w murach uczelni cywilnych, takich jak Szkoła Główna Handlowa, Akademia Tarnowska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna prac, która pozwoli na wyłonienie zwycięskich opracowań i nagrodzenie ich autorów zgodnie z harmonogramem konkursu.