Zarząd Alioth Foundation, przy organizacyjnym i finansowym wsparciu spółek z Grupy Alioth, ogłasza II Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego, obronności i przemysłu obronnego.

Do Konkursu dopuszczone będą prace licencjackie / inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie obronione w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023. Termin zgłaszania prac upływa 30 listopada 2023 roku. Nie zwlekaj, zgłoś swoją pracę już teraz!

Za najlepsze prace przewiduje się przyznanie trzech nagród:
pierwszej – w wysokości 7 000 zł
drugiej – w wysokości 5 000 zł
trzeciej – w wysokości 3 000 zł
a także ewentualnie wyróżnień w wysokości do 5 000 zł.

Zgłoszenie konkursowe opatrzone tytułem „Konkurs Alioth” należy przesłać pocztą elektroniczną na adres foundation@aliothgroup.pl. Zgłoszenie konkursowe obejmuje:

  • jeden egzemplarz pracy dyplomowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu w wersji elektronicznej (w formacie pliku DOC, DOCX lub PDF),
  • skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu (w formacie pliku PDF),
  • streszczenie pracy określające cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski – maksymalnie 1800 znaków ze spacjami (w formacie pliku DOC, DOCX lub PDF),
  • skan dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu lub stopnia naukowego doktora w oparciu o zgłoszoną do Konkursu Pracę – np. dyplom, zaświadczenie z uczelni lub inny równoważny dokument (w formacie pliku PDF),
  • biogram autora – maksymalnie jedna strona (w formacie pliku PDF),
  • skan wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu (w formacie pliku PDF).

Szczegółowe informacje można otrzymać pod adresem: foundation@aliothgroup.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 stycznia 2024 roku.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w ubiegłym roku. Kapituła konkursu oceniła wtedy niemal 40 nadesłanych prac, finalnie nagradzając trzy z nich. Więcej informacji o poprzedniej edycji można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Regulamin oraz niezbędne załączniki do pobrania znajdują się poniżej.