Kontynuujemy realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 r. „Bezpieczna Polska jutra – rozwój działań misyjnych Alioth Foundation”! Nasz projekt będziemy realizować jeszcze przez dwa lata.

Jednym z kluczowych elementów projektu jest program stażowy dla zdolnych uczniów oraz studentów, młodych ludzi zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i obronności.

Pierwszy etap konkursu polega na przesłaniu do 2 maja 2024 roku na adres mailowy foundation@aliothgroup.pl formularza zgłoszeniowego, to znaczy: (1) CV oraz (2) Pracy konkursowej. Tytuł maila powinien brzmieć: Konkurs stażowy 2024.

Praca konkursowa – pytania do pobrania

Wyniki pierwszego etapu konkursu przekażemy 3 maja 2024 roku. Drugi etap stanowić będzie rozmowa kwalifikacyjna, którą zaoferujemy najbardziej obiecującym kandydatom! Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2024 roku. Wszystkie oferowane przez nas staże są odpłatne oraz trwają trzy miesiące (w formule hybrydowej w Warszawie).

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

Regulamin Konkursu

Organizatorem konkursu jest Fundacja Alioth z siedzibą w Warszawie, przy ul. 1 Sierpnia 6a (02-134 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001000037 (dalej jako: „Fundacja Alioth”).

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy w drodze mailowej, za pośrednictwem maila kontaktowego Fundacji.

https://foundation.alioth.group/wp-content/uploads/PROO_zestawienie_1_plik_edytowalny_KOLOR-1200x175.jpg